حالت نمایش

هدفون بی سیم آکی مدل EP-B62

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٣٧٨,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم آکی مدل EP-B39

نوع اتصال: بی سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
٦٨٠,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم واوا مدل VA-BH002

نوع اتصال: بی‌سیم

امتیازمحصول
موجود
٦٠٠,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم آوی مدل A960BL

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
١٩٧,٠٠٠ تومان

هدست بلوتوثی آوی مدل A830BL

نوع اتصال: بی سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
١٨٠,٠٠٠ تومان

هدست بلوتوث اوی مدل AK2

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٢٦٩,٠٠٠ تومان

هدست بلوتوثی آوی مدل A921

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
١٩٠,٠٠٠ تومان

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل اوی مدل Y230

نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم

اتصال دهنده: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
٣١٠,٠٠٠ تومان

هدفون بلوتوث آوی مدل A920BL

نوع اتصال: بی سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
١٨١,٥٠٠ تومان

هدفون بلوتوث اوی مدل T5

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٥٥٠,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم اوی مدل T8

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٥٩٩,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٥٣,٥٠٠ تومان

هدفون بلوتوثی آوی مدل B990BL

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
١٥٥,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم اوی مدل A990BL

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
١٥٢,٠٠٠ تومان

هدفون بلوتوث آوی مدل T1

نوع اتصال: بی سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
٢٧١,٠٠٠ تومان

هدفون اوی مدل ES900i

نوع اتصال: با سیم

رابط: جک 3.5 میلی متری

امتیازمحصول
موجود
٩٩,٠٠٠ تومان

هدفون بی سیم اوی مدل A700BL

نوع اتصال: بی سیم و با سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
١٩٩,٥٠٠ تومان

هدفون بلوتوث آوی مدل A620BL

نوع اتصال: بی سیم

رابط: بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
٢٤٩,٠٠٠ تومان

هدفون آوی مدلES-Q6

نوع اتصال: با سیم

امتیازمحصول
موجود
٣٧,٦٥٠ تومان

هدفون بلوتوثی اوی مدل AK4

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٢٩٤,٦٠٠ تومان

هدفون بی سیم اوی مدل AK8

نوع اتصال: بی سیم

امتیازمحصول
موجود
٢٦٩,٠٠٠ تومان

info@ariodigi.com 6200 2842 021
go-to-top