جستجوی پیشرفته محصولات

کابل اتصال

حالت نمایش
امتیازمحصول
موجود
١٨٦,٥٠٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٢٠,٥٠٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
٩٧,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
موجود
١٥٦,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
5
موجود
٩٨,٠٠٠ تومان

کابل تبدیل USB 3.0 به USB-C آکی مدل CB-CD4 طول 1 متر

نوع رابط : USB-C

طول کابل : 1 متر

امتیازمحصول
5
موجود
٨٢,٠٠٠ تومان

کابل تبدیل USB-C به USB-C آکی مدل CB-CD5 طول 1 متر

نوع رابط : USB-C به USB-C

طول : 2 متر

امتیازمحصول
موجود
١٠٨,٠٠٠ تومان

کابل تبدیل USB به Lightning آکی مدل CB-D20 به طول 1 متر

نوع اتصال : لایتینگ

طول کابل : 1 متر

امتیازمحصول
5
موجود
١٩٩,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
5
موجود
١٧٢,٠٠٠ تومان

کابل تبدیل USB به microUSB آکی مدل CB-D9 طول 2 متر

طول کابل : 2 متر

نوع رابط : microUSB

امتیازمحصول
موجود
٧١,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به microUSB بلکین مدل F2CU012BT04 طول 1.2 متر 26%
امتیازمحصول
موجود
٨٩,٠٠٠ تومان
٦٦,٠٠٠ تومان
امتیازمحصول
5
موجود
٨٥,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به لایتنینگ بلکین مدل F8J023bt04 طول 1.2 متر 7%

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بلکین مدل F8J023bt04 طول 1.2 متر

نوع رابط : لایتینگ

طول : 1.2 متر

قابلیت های ویژه : دارای استاندارد MFI

امتیازمحصول
5
موجود
١٤٩,٠٠٠ تومان
١٣٩,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8433 طول 1.8 متر 27%

کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8433 طول 1.8 متر

نوه رابط : لایتینگ

طول : 1.8 متر

قابلیت های ویژه : دارا استاندارد MFI

امتیازمحصول
5
موجود
١٤٩,٠٠٠ تومان
١٠٩,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB-C به USB-C انکر مدل A8187 Powerline Plus طول 0.9 متر 32%
امتیازمحصول
5
موجود
١٤٤,٠٠٠ تومان
٩٨,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A7101 طول 0.9 متر 27%

کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A7101 طول 0.9 متر

طول کابل : 1 متر

نوع رابط : لایتینگ

قابلیت های ویژه : مجهز به استاندارد MFI

امتیازمحصول
5
موجود
١٤٩,٠٠٠ تومان
١٠٩,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8121 PowerLine Plus طول 0.9 متر 16%

کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8121 PowerLine Plus طول 0.9 متر

طول کابل : 90 سانتی متر

نوع رابط : لایتینگ

قابلیت های ویژه : دارای استاندارد MFI

امتیازمحصول
5
موجود
١٤٦,٠٠٠ تومان
١٢٣,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8122 PowerLine Plus طول 1.8 متر 21%

کابل تبدیل USB به لایتنینگ انکر مدل A8122 PowerLine Plus طول 1.8 متر

طول : 1.8 متر

نوع رابط : لایتینگ

قابلیت های ویژه : دارای استاندارد MFI

امتیازمحصول
5
موجود
١٦٥,٠٠٠ تومان
١٣١,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به Micro-USB انکر مدل A8143 PowerLine Plus طول 1.8 متر 41%
امتیازمحصول
5
موجود
١٤٥,٠٠٠ تومان
٨٥,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به MicroUSB انکر مدل A8142 PowerLine Plus به طول 0.9 متر 35%
امتیازمحصول
موجود
١١٠,٠٠٠ تومان
٧٢,٠٠٠ تومان
کابل تبدیل USB به microUSB انکر مدل A8134 PowerLine طول 3 متر 30%
امتیازمحصول
موجود
١١٠,٠٠٠ تومان
٧٧,٠٠٠ تومان

info@ariodigi.com 6200 2842 021
go-to-top